Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Ochrona środowiska

KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Informacja dla klientów firmy Arpex Sp z o.o. dotycząca stawek kosztów gospodarowania odpadami (KGO), stanowiących składnik ceny sprzętu, który zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U 2015 r. poz.1688) kwalifikuje się do sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych.

Koszty gospodarowania odpadami obejmują koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Stawki jednostkowe KGO umieszczone są poniżej. Wykaz ten będzie aktualizowany na stronie www.arpex.com.pl

Firma Arpex Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem rejestrowym BDO 000006817. Posiada umowę zawartą z AURAEKO Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

 

Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO)

Artykuł Wartość opłaty recyklingowej [zł/kg]
Świecące rogi diabła 0,22
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O ZAKAZIE UMIESZCZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI.

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z odpadami gospodarczymi. 

 

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do punktów zbiórki ZSEE lub podczas organizowanych zbiórek sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Top