Arpex dzisiaj

Arpex

Wdrażanie nowoczesnych kanałów dystrybucji od początku wymagało od nas wprowadzania z wyprzedzeniem nowinek technicznych. Pamiętamy czasy uruchamiania faksu, Internetu, kolorowych drukarek, monitorów panelowych. Od tego czasu wiele się zmieniło. Arpex dzisiaj to firma w pełni wykorzystująca najnowocześniejsze rozwiązania: zintegrowane systemy łączności EDI, urządzenia GPS monitorujące działalność naszych przedstawicieli handlowych czy zintegrowany systemem informatyczny obejmujący swym działaniem wszystkie dziedziny funkcjonowania firmy, począwszy od księgowości i kadr, poprzez sprzedaż, gospodarkę magazynową i logistykę, a na analizach ekonomicznych i planowaniu strategicznym kończąc. Ważnym elementem jest rozbudowane i sprawnie działające zaplecze magazynowe i logistyczne. Arpex dzisiaj to niekwestionowany lider rynku. Pozycja zobowiązuje, dlatego stale musimy trzymać rękę na pulsie najnowocześniejszych rozwiązań.

Wiemy, jak duże znaczenie ma kompetentna kadra, dlatego dbamy o rozwój naszych pracowników. Inwestujemy w ich cykliczne szkolenia niezbędne do realizacji naszego dekalogu. Zapewniamy udział pracowników w szkoleniach tematycznych: z zakresu technik sprzedaży, jakości (np. szkolenia dot. wprowadzanych przepisów REACH) oraz szkolenia dla działu finansowego. Arpex dzisiaj, jako lider rynku ozdób i dekoracji, jest firmą w pełni świadomą znaczenia, jakie dla rozwoju przedsiębiorstwa mają kompetencje jego pracowników.

 
 
Arpex

Firma Arpex Sp. z o.o. jako lider rynku artykułów party oraz ozdób świątecznych, za cel nadrzędny przyjęła zaspokojenie oczekiwań klientów oraz przewidywanie ich potrzeb.

Pragniemy aby nasza firma była postrzegana jako godny zaufania dostawca i partner handlowy.

Działania, które podejmujemy w związku z rozwojem firmy, są zawsze zgodne z etyką handlową i obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Stosunki międzyludzkie panujące w firmie oparte są na zaufaniu, uczciwości i wzajemnym szacunku. Jesteśmy lojalni wobec naszych współpracowników i partnerów handlowych.

Naszej społeczności zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym, zapewniamy nieustanne zaangażowanie w życie społeczne i ekonomiczne miasta i kraju.

Jakość w firmie Arpex jest sprawą wszystkich pracowników, a zadowolenie klientów zasadniczym miernikiem oceny naszego działania.

Naszym celem jest:

Utrzymanie pozycji lidera na rynku krajowym oraz ekspansja na rynki europejskie.

Kompleksowe i terminowe realizowanie zamówień naszych klientów.

Poprawa zarządzania i optymalizacja przebiegu poszczególnych procesów.


Powyższe cele chcemy osiągnąć poprzez:

Wnikliwe badanie rynku, ciągłą analizę pomiaru satysfakcji Klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań.

Opracowywanie dedykowanych ofert, jak najlepiej dopasowanych do potrzeb poszczególnych Klientów.

Zakupy jedynie u dostawców kwalifikowanych.

Stałe doskonalenie jakości i efektywności działania.

Zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanego personelu, gwarantującego dotrzymanie przyjętych standardów pracy.

Pełne zaangażowanie Zarządu oraz pracowników dla wspólnej realizacji polityki jakości oraz celów jakościowych.

 

 
 

Klienci

hurtowi

Produkty firmy Arpex dostępne są
w sieci ponad 380 dużych i średnich hurtowni w całym kraju.

Nasi

partnerzy

Sprawdź,
dlaczego warto
nam zaufać.

Party Time

Eksport

Sprzedaż na rynki
zagraniczne.